Apartman aidatları nasıl belirlenir?

Şehir hayatının zorlu koşulları, müstakil bir yaşamı neredeyse kılıyor. Bu durum da insanları apartmanlarda ve sitelerde yaşamaya itiyor. Bir arada yaşamanın getirdiği konforun elbette bazı bedelleri de var. Bunlardan biri aidat. Peki bunu ödemek zorunlu mudur ve rakam nasıl belirlenir?

Ortak yaşam alanlarının bakım ve temizliği, havuz, spor salonları ve tenis sahası gibi sosyal alanların bakımı ve temizliği ile ilgili ortak giderler, mülk sahiplerinden toplanan paradan karşılanır. Aidat ücretleri, genellikle bina veya sitede yaşayan kişi sayısının artmasıyla doğru orantılı olarak sorun hâline gelebilir. Ancak Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince daire sahipleri, bu parayı eşit olarak ödemekle yükümlüdür. Kanunda bu konuyla ilgili yasal maddeler de bulunur. Bu kanunun ilgili maddesine göre daire sahipleri apartman görevlisi, kaloriferci, bahçıvan ve güvenlik görevlisi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; apartmanın sigorta primlerine ve tüm ortak alanların bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ise arsa payları oranında katılır.

Aidat ne zaman ödenir?

Paranın miktarı ve ödeme tarihi, kat sahiplerinin ortak kararıyla apartman toplantısında belirlenir. Bu paralar ev sahibi tarafından ödenir. Fakat daire sahibi, mülkü kiraya verirken kira sözleşmesine kiralayan kişinin ödeyeceği maddesini de ekletebilir.

Daire sahipleri, ortak sosyal alan ve tesislerden faydalanmak istemeseler veya buna ihtiyaç duymasalar da gider ve avans payını ödemekle yükümlüdürler. Yönetici, aidat ödemeyen ev sahipleri hakkında yönetim planı ve kanunun esaslarına göre dava açıp icra takibi başlatabilir.

Ödemeyi geciktirenler ise geciken günler için aylık yüzde 5 gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ayrıca asansör veya bahçeyle ilgili bir konuda ortaya çıkan ekstra giderlere kat sahibi veya kiracısının kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, ödemeyi yapan diğer kat maliklerinin gidere neden olan kişiye rücu hakları mevcuttur.

Tasinmazhaber.Com

Bir Cevap Yazın