Genel

Apartman yönetimi feshi nasıl olur?

Binada oturan konut sakinleri bina yönetimini kendi aralarından birine, dışardan seçecekleri birine veya üç kişilik bir kurula Yönetici olma yetkisi verebilirler. Yönetici, konut sahiplerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından..

tasinmazhaber.com Apartman yönetimi feshi nasıl olur?

Binada oturan konut sakinleri bina yönetimini kendi aralarından birine, dışardan seçecekleri birine veya üç kişilik bir kurula Yönetici olma yetkisi verebilirler. Yönetici, konut sahiplerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır. Apartman yönetimi feshi nasıl olur? Sorunun cevabı haberimizin devamında yer alıyor.

Konut amaçlı yapılan bir binada yönetici olması için bina içerisinde en az sekiz daire veya daha fazla daire olması gerekiyor. 8  daireden az kotunun yer aldığı binada ise yönetici bulundurulması zorunlu değildir.

Binanın tamamı bir kişin ise ne olur?

Binada sekiz veya daha fazla bağımsız bölüm var ise, yönetici atanması mecburi duruma gelir. Apartman yöneticisi olmak için kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanmak yer alıyor. Ancak binada bulunan konutların tamamının sahibi bir kişi ise o kişi kanunen yönetici olmuş olur.

Yönetici her sene kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanıyor ve eski yönetici de tekrar atanabiliyor. Konut sahipleri binanın yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlar ise, o binanın bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvuruluyor.

Daire sahiplerinden birinin müracaatı üzerine ve diğerleri de dinlendikten sonra, binaya bir yönetici atanıyor. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu oluyor.

Sulh mahkemesi tarafından atanan yönetici, bu atanmanın yapıldığı zaman üzerinden altı ay geçmedikçe, haklı bir gerekçe yok ise kat malikleri kurulunca değiştirilemez.

Apartman yönetimi feshi nasıl olur?

Kat malikleri kurulu, bina yöneticisinin yerine getirmesi gereken görevleri yaparken ki tutumu, tavrı sürekli olarak denetleyebilir. Bu denetleme sırasında yöneticinin işini layıkıyla yapmadığı konusunda bir gerekçe bulunması durumunda yöneticiyi değiştirme hakkına sahiptir. Bu durumda her zaman yönetici değiştirebilir.

Bununla birlikte binada yer alan konut sahipleri, kendilerine düşen görev ve yükümleri yönetici tarafından noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur değildir. Yönetici kendine ait sözleşmeyi feshedip yöneticilikten ayrılabilir. Bu nedenle uğradığı zararın tazminini de daire sahiplerinden isteyebilir.

Bina iç kapı numarası nasıl verilir?

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL