Kategoriler
Emlak Haberleri

Değerli Konut Vergisi ile ilgili ilk özelgeler belli oldu

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlamaktadır. Aynı nitelikli özelgeler yalnızca özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları çıkarmaktadır. Bu sebeple özelgeler, bir hayli önemli ve izlenmesi gereken kaynaklardır. Değerli Konut Vergisi yeni bir vergi çeşididir. Bu vergiyle ilgili ilk özelgeler de çıkmaya başlamıştır. Dünya’dan Recep BIYIK’ın haberine göre; son zamanlarda Değerli Konut Vergisi ile ilgili olarak verilen özelgelerden bazılarının özeti şu şekildedir:

Fiilen tek mesken olarak kullanılan taşınmaz tapuda iki ayrı mesken olarak kayıtlıysa, değerli konut vergisi uygulaması nasıl olur?
(28.03.2021 tarih ve 271358 sayılı özelge)
Türkiye sınırları içerisinde mevcut olan ve bina vergi değeri Emlak Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinde bulunan tutarı geçen mesken nitelikli taşınmazlar Değerli Konut Vergisi konusunu oluşturmaktadır. Türkiye sınırları içerisinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlarla birden çok mesken nitelikli taşınmazı olanların Değerli Konut Vergisi kapsamında bulunan en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazının Değerli Konut Vergisi muafiyeti mevcuttur.

“Mesken nitelikli taşınmaz” görüşü mesken niteliğini taşıyan binalarla birden çok bağımsız bölümden oluşan binalarda her bir bağımsız bölümü anlatmaktadır. Özelge Talep Formu’nda bulunan bilgiden, taşınmazın tapu kayıtlarında iki ayrı mesken niteliğini taşıyan bina olduğu anlaşılmıştır. Bundan dolayı bunlardan en düşük değerli mesken nitelikli taşınmazın Değerli Konut Vergisi muafiyetinin uygulanması, diğer mesken nitelikli taşınmazın ise bildirilerek gerçekleşen verginin ödenmesi gerekmektedir.

Tapu kayıtlarında mesken olarak görünen taşınmaz fiilen işyeri olarak kullanılıyorsa değerli konut vergisi uygulaması nasıl yapılır?
(28.03.2021 tarih ve 271359 sayılı özelge)
Türkiye sınırları içerisinde yer alan ve konut vergi değeri Emlak Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinde bulunan tutarı geçen mesken nitelikli taşınmazlar Değerli Konut Vergisi konusunu oluşturmaktadır. Değerli Konut Vergisi uygulamasında konutların mesken niteliğini taşımakta olup olmadığı yönündeki incelemelerde, taşınmazın kayıtlardaki niteliğiyle birlikte fiilen kullanım durumuna da bakılmaktadır.

Tapu kayıtlarında mesken niteliğini taşıyan konutların, fiilen işyeri biçiminde kullanılması ve buna yönelik olarak da ilgili idareden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınarak faaliyette bulunulması, bu konutlara yönelik emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi gibi bildirimlerin işyeri olarak verilmiş olması halinde, bu konutlar değerli konut vergisi uygulaması açısından işyeri olarak değerlendirilecektir. Ayrıca Değerli Konut Vergisinin kapsamına girmeyecektir.

Mesken olarak kullanılan taşınmaz yanında işyeri olarak kullanılan hisseli iki taşınmazın da bulunduğu durumda değerli konut vergisi uygulaması nasıl yapılır?
(28.03.2021 tarih ve 271360 sayılı özelge)
Türkiye sınırları içerisinde yer alan ve konut vergi değeri Emlak Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinde bulunan tutarı geçen mesken nitelikli taşınmazlar Değerli Konut Vergisi’nin konusunu oluşturmaktadır. Değerli Konut Vergisi uygulamasında konutların mesken niteliğini taşımakta olup olmadığı yönündeki değerlendirilmesinde taşınmazın kayıtlardaki niteliğiyle birlikte fiilen kullanım durumuna da bakılmaktadır.

Kayıtlarda mesken niteliğini taşıyan konutların, fiilen işyeri biçiminde kullanılması ve buna yönelik olarak da ilgili idareden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınarak faaliyette bulunulması, bu konutlara yönelik emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi gibi bildirimlerin işyeri olarak verilmiş olması halinde, bu konutlar Değerli Konut Vergisi uygulaması açısından işyeri olarak değerlendirilecektir. Ayrıca değerli konut vergisinin kapsamına girmeyecektir.

Hisseli olarak maliki olan taşınmazların emlak vergisi bildirimlerinin ilgili belediyeye mesken olarak verildiği takdirde, hisseli olarak maliki olan söz konusu taşınmazlar da Değerli Konut Vergisi’nin kapsamına girecektir. Ayrıca hisseli ve tam mülkiyet kapsamında maliki olan Değerli Konut Vergisi’nin konusuna giren tüm taşınmazlardan en düşük konut vergi değerine sahip olan mesken nitelikli tek taşınmaz için Değerli Konut Vergisi muafiyeti uygulanması, diğer taşınmazların ise beyan edilerek gerçekleştirilecek verginin ödenmesi gerekmektedir.

Birden çok meskeni bulunup bunlardan birisinin vergi değeri itibariyle verginin konusuna girmesi.
(30.03.2021 tarih ve 277600 sayılı özelge)
Türkiye sınırları içerisinde Değerli Konut Vergisi kapsamına giren mesken nitelikli tek taşınmazı bulunanların bu taşınmazıyla bu verginin kapsamına giren birden çok mesken nitelikli taşınmazı olanların bunlardan en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanacaktır. Ayrıca muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları durumunda hisselerine ait kısım için de uygulanacaktır.

Özelge talep formunda bulunan bilgiden, kişinin üzerine kayıtlı 3 mesken olduğu, bu meskenlerden bir tanesinin değerli konut vergisinin kapsamına girdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca bu meskenin değerli konut vergisinden muaf tutulması gerekmektedir.

Diğer emlak haberleri için tıklayınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir