İhaleler

Erzurum Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetindeki 19 iş yeri için ihale kararı

Erzurum Belediye Başkanlığı’nın yapmış olduğu duyuruda mülkiyeti belediyeye ait olan 19 iş yerinin 10 yıl süreyle kiralanmasına karar verildi. Önümüzdeki günlerde düzenlenmesi beklenen ihalede muhammen bedelini açıklayan Erzurum Belediye Başkanlığı,..

tasinmazhaber.com Erzurum Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetindeki 19 iş yeri için ihale kararı

Erzurum Belediye Başkanlığı’nın yapmış olduğu duyuruda mülkiyeti belediyeye ait olan 19 iş yerinin 10 yıl süreyle kiralanmasına karar verildi. Önümüzdeki günlerde düzenlenmesi beklenen ihalede muhammen bedelini açıklayan Erzurum Belediye Başkanlığı, ihale hakkında gerekli detayları aktardı.

Erzurum Belediye Başkanlığı mülkiyetinde 19 iş yeri

Resmi İlan Portalı üzerinden yapılan ilan duyurusunda iş yeri kiralamaları yeniden öne çıktı. Erzurum Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde bulunduğu bildirilen 19 iş yerinin 10 yıl süreyle kiralanmasına fırsat verilecek. Ekim ayında düzenlenecek olan ihalede hak sahipleri belirlendikten sonra, kişilerin 31 ila 74 metrekareden iş yeri sahibi olmasının önü açılıyor.

Kiralama işlemlerinde belirtilen muhammen bedelde ise eski kiracı şartı koyuldu. Kira şartı, “Borçlar Kanununun 355. Maddesine istinaden yalnızca eski kiracılar ihaleye katılabilecektir.” şeklinde yazılı ifadede yer verildi.

Başvuru işlemleri

Erzurum Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetindeki 19 iş yerinin kiralanması adına Resmi İlan Portalı üzerinden duyuru yapıldı. Yayımlanan başvuru bilgisinde ise ihale dosyalarının ve şartnamede istenen belgelerin uygun bir şekilde düzenlenmesi isteniyor. Hazırlanan dosya ve belgelerin ihale komisyonuna iletilmek üzere Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi şarttır. Bu teslimiyet işleminin 6 Ekim 2020 tarihine kadar saat 13.15’ten önce yapılması ‘zorunlu’ olarak, kesin ifadelerle belirtildi.

İhaleye katılmak isteyen tarafların temin etmesi gereken bedel 750 TL’dir. Şartname bedeli olarak belirtilen bu ödeme miktarı Erzurum Belediye Başkanlığı’nın yapmış olduğu duyuruda öne çıkıyor.

İhaleye katılacaklarda aranan şartlar

Kanuni bir ikametgâh sahibi olmak,

Tebligat için Türkiye’de belirli bir adrese sahip olmak,

Gerçek veya Tüzel kişi olması durumunda noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi sunmak,

Vekâleten ihaleye katılımcı olmak isteyen tarafın, istekli adına teklifte bulunabilmesi için vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak eden kişinin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesini getirmek,

Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilmesi beklenen (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz belgeye sahip olmak,

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına yapılmış olan geçici teminat bedelinin ödendiğine dair teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu sunmak,

Ortak girişim olması durumunda ise noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (her ortak ayrı olarak sunar) bulundurmak,

Şartname bedelinin yatırıldığına dair gerekli makbuzun ilave edilmesi şartları öne sürülmüştür.

Başvuruda önemli detaylar

Şartname ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı, Emlak Şube Müdürlüğü üzerinden temin edilebilir veya görülebilir olmalı,

Telgraf ve faks yolu ile yapılacak olan müracaatlar ve postalarda oluşan gecikmeler kabul edilmeyecek,

2886 Devlet İhale Kanununa göre ihaleye katılımda yasaklı bulunan kişilerin ihaleye katılması engellenecek,

İdare tarafından ihalenin iptali ve uygun bedeldeki değişiklik ise tespiti serbesttir.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL