Kategoriler
Emlak Haberleri

Faizsiz konut ve taşıt finansmanı ile ilgili düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı

Daha öncede gündeme gelen ve konu ile ilgili düzenleme yapılacağı duyurulan faizsiz konut ve taşıt kredisi sistemi ile ilgili düzenleme yapıldı. yapılan bu düzenleme 07 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi gazetede yer alan yönetmeliğe göre, Türkiye’de tasarruf finansman şirketi kurmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvuru yapılması gerekiyor. Ayrıca şirketlerin şube açması da izine tabi olacak. Bunun yanı sıra açılacak ekstra her şube için de 1 milyon TL sermaye şartı geldi.

Yapılan açıklamada bu amaçla kurulan şirketlerin özkaynaklarının toplam aktif varlıklarına oranı ise en az yüzde 2 olması şartı getirildi. Ayrıca bu şirket tarafından sağlanabilecek finansmanların toplamı, tasarruf fon havuzu ile özkaynakları toplamının yüzde 75’ini geçemeyecek.

Her yeni şube için 1 Milyon TL ödenmiş sermaye şartı

Tasarruf finansman şirketlerinin şube açması izine tabi olacak. İzne tabi olmasının yanı sıra açılacak ekstra her şube için de 1 milyon TL sermaye şartı geldi. Konut ve taşıt finansman şirketlerinin çalışma esaslarını belirleyen tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasla yönetmeliği 07 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin 07 Nisan 2021 tarihli sayısında yer alan yönetmeliğe göre, Türkiye’de tasarruf finansman şirketi kurmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na ( BDDK) başvuru yapılması gerekiyor. Şirketlerin şube açması izne tabi olacak. Şube açma izni almak için ise BDDK’ya başvuru yapılacak. Şirketin ilgili maddelerde yer alan standart oran ve sınırlamalara uyumlu olarak faaliyet göstermesi ve her bir şube için 1 milyon TL tutarında sermayeye sahip olması gerekiyor.

Denetimleri bağımsız denetim kuruluşları yapacak

Ayrıca şirketlerin faaliyetlerine son vermeleri ve iradi tasfiyeleri de BDDK’nın iznine bağlı olacaktır. Şirketin faaliyetlerine son vermesi ve iradi tasfiyesi için konuya ilişkin yönetim kurulu kararı ile birlikte BDDK’ya başvuru yapması gerekiyor. Bu şirketlerin denetimini ise bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılacak.

Tasarruf finansman sözleşmelerine yalnızca konut, çatılı işyeri veya taşıt almak şartı ile tasarruf yapılması ve finansman sağlanması konu olabilecek. Şirketler, kimliklerini belgelemeyen müşteriler ile sözleşme düzenleyemeyecek. Ayrıca da işlem yapamayacaklar. Şirketin özkaynaklarının, toplam aktif varlıklarına oranının asgari yüzde 3 olarak tutturulması gerekiyor. Ayrıca da devam ettirilmesi zorunlu hale getirildi.

Bir şirketin imzalayacağı, tahsisat tutarı 1 milyon TL’yi aşan yüksek tutarlı sözleşme tutarlarının toplamı, şirketin ilgili tarihteki tüm sözleşme tutarlarının toplamının yüzde 15’ini aşamayacak. Ayrıca şirket tarafından sağlanabilecek finansmanların toplamı, tasarruf fon havuzu ile özkaynakları toplamının yüzde 75’ini de aşamayacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir