Halk Bankası kadın girişimcilere düşük faizli kredi veriyor

T. Halkbank A.Ş.  kadın girişimcilere uygun faizli kredi vermeye 2019 yılında da devam ediyor.  Banka tarafından kadın girişimcilere verilmekte olan Kadın Girişimci Kredisi bu yılda verilmeye devam ediyor. Hem ülke ekonomisine hem de kendi evlerinin ekonomisine kadınların katkıda bulunmaları amacı ile Halkbank kadın girişimcilere uygun faizli kredi vermeyi sürdürüyor.

Halk Bankası kadın girişimcilere verdiği kredi miktarının üst limitini 1.000.000 TL olarak belirlemiş durumda. Banka Kredi Garanti Fonu teminatlı verdiği kredi indirimli faiz oranlı, uygun vadeli ve ödemesiz dönem seçenekli fırsatlar sunulmaktadır. Kredi ödeme şekli ise aylık eşit taksitli veya 3 ayda bir eşit taksitli olmak üzere iki farklı ödeme seçeneğine yer veriliyor.

Bir yatırım düşüncesine dayalı olarak ilk defa bir iş yapacak kuracak ya da işini kurmuş olan Kadın Girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla KGF teminatı ile “KGF Teminatlı Kadın Girişimci Kredi Paketi” oluşturulmuştur.

Kredinin Özellikleri

Kredi Limiti: En çok: 1.000.000 TL
Kredi Türü: Aylık eşit taksit ödemeli, 3 ayda bir eşit taksit ödemeli
Kredi Vadesi: En fazla 1 yıl anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami vade 60 aydır.

Ayrıca Kadın Girişimcilerin Gayrinakit kredi talepleri de KGF teminatı ile Halk Bankası’ndan karşılanabilecektir.

KGF Kefalet Oranı ve Komisyonu

Kredi Garanti Fonu kefalet oranı kredi miktarının en fazla yüzde 90’ıdır. Kredi kullandırım esnasında bir kereliğine peşin olarak Kredi Garanti Fonu’nun kefalet tutarı üzerinden yüzde 0,03 (onbinde üç) KGF Kefalet Komisyonu tahsil edilmektedir.

Kadın Girişimcilerden İstenen Kriterler

Mal ve hizmet üretimi, serbest meslek ya da ticari faaliyete yönelik yeni bir işyeri açmak isteyen ya da bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren gerçek kişi / tüzel kişi işletme sahibi Kadın Girişimciler krediden faydalanabilecektir.
Kadın Girişimciler’de bulunması gereken kriterler
  • 55 yaşını aşmamış gerçek kişi şahıs işletmesi veya hisseleri toplamının en az yüzde 50’si başvuru tarihi itibarıyla söz konusu yaş sınırını aşmamış kadınlara ait olan tüzel kişi işletmeler başvuruda bulunabilecektir.
  • Kadın Girişimcinin en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.
  • Girişimcinin krediyi kullanabilmeleri için işletmeyi kurmuş olması şartı aranacaktır.
  • Girişimcinin iş planında gösterilen projeyi gerçekleştirebilecek yürütme ve organizasyon yapma yeteneğine sahip olması aranacaktır.
  • Kredi talebinde bulunan Kadın Girişimci işletmenin yönetim ve faaliyetine aktif olarak katılıyor olmalıdır.
  •  Bir işyeri kurmadan ikametgâhını işyeri olarak kullanan girişimcilerde, kayıtlı olduğu vergi dairesinden alınmış vergi mükellefi olduğunu gösteren belge aranacaktır.
Tasinmazhaber.Com

Bir Cevap Yazın