Genel

Kamu konutları kira artış oranları 2021 belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tebliğe göre Kamu konutları kira artış oranları 2021 belli oldu. 402 sıra nolu tebliğ ile Kamu lojmanları kira artış oranları..

tasinmazhaber.com Kamu konutları kira artış oranları 2021 belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tebliğe göre Kamu konutları kira artış oranları 2021 belli oldu. 402 sıra nolu tebliğ ile Kamu lojmanları kira artış oranları 2021 belli oldu. Böylece 2021 yılı Kamu lojmanları için uygulanacak kira tutarları da belli olmuş oldu. Kamu lojmanları için uygulanacak kira artış oranı ile ilgili tebliğ 06 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kamu konutları kira artış oranları 2021 ne kadar oldu?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 06 Ocak 2021 tarihli Milli Emlak Genel Tebliği’nde kamu konutları kira artış oranları belli oldu. Kira artışları binanın niteliğine, kaloriferli veya kalorifersiz oluşuna göre değişiklik gösteriyor. Kerpiç ve benzeri tip konutlarda kira artış oranı metrekaresi 3.0t TL oldu. Kaloriferli konutların metrekare kira artış oranı 4.80 TL, kaloriferli konutlarda ise 6.30 TL oldu.

Tebliğin 3. maddesinde; “Yurt içinde bulunan konutlardan aylık her bir metrekare için;

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 3,07 TL / m²,

b) Kalorifersiz konutlarda 4,80 TL/m²,

c) Kaloriferli konutlarda 6,30 TL/m² kira bedeli alınır. ” denilmektedir. Bu artış oranları ile ilgili tebliğ 15 Ocak 2021 tarihinde itibaren geçerli olacak.

Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar

Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2,52 TL/m² yakıt bedeli tahsil edilir.

(2) Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilir. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilir.

(3) Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,29 TL/m² tahsil edilir.

Kira bedellerinin hesaplanması

MADDE 6 – (1) 3. maddede belirtilen kira birim bedellerine, 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri hesaplanır.

2021 kira gelir vergisi istisnası ne kadar oldu?

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL