KDV istisnalarında önemli değişikliklere gidildi

Yabancılara ve yurt dışında yaşan Türk vatandaşlarına yönelik konut ve iş yeri teslimlerinde KDV istisnası getirildi. İstisna, il özel idareleri ve belediyelerin taşıt alımlarında, dini tesislere yapılan bağış ve güvenlik sistemlerinin alımında da geçerli durumda.

“Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlandı. KDV istisnasının geçerli olduğu uygulamaların bazılarında değişikliğe gidildi.

Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre yabancılara ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına konut ve iş yeri tesliminde Katma Değer Vergisi istisnasının uygulanmasına yönelik bedelin döviz olarak Türkiye’ye getirilmesi “teşvik” kapsamında ele alınıyor.

Bu kapsamda konut ve iş yeri teslimlerinde alıcılar hariç gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferlerinin “Türkiye’ye getirilen döviz” olarak kabul ediliyor.

Bu işlemlerde yapılan döviz aktarımının belirtilen kapsamda ele alınması için transfere ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslim edilen konut veya iş yerine ait bilgilerle yer verilmesi gerekiyor. Veya bu bilgileri içeren bir muvafakatname verilmesi gerekiyor. Bu bilgiler projenin adını, adresini, bağımsız bölüm numarasını içeriyor.

Taşıt alımlarında KDV istisnası

Yürürlüğe giren maddelere göre, belediyeler ile il özel idareleri; bunlara bağlı kuruluşların ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılacak minibüslerin yatırım teşvik belgesine tabi olarak alımında KDV istisnası uygulanıyor.

Güvelik sistemlerine vergi istisnası

KDV istisnası kapsamında ulusal güvenlik kuruluşlarınca millî savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri de dahil olmak üzere; tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleri; KDV istisnası kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin Ar-Ge ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin teslimi, ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler de yer alıyor.

Dini tesislerine bağış da vergi istisnaları arasında

Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğden itibaren; genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan tesislerin inşasına yönelik istisna kapsamı da genişletildi.

Bu maddeler kapsamında; Türkiye Diyanet Vakfından Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen dini tesislere yapılacak bağış da Katma Değer Vergisi istisnaları arasında yer alıyor.

 

Bir Cevap Yazın