Genel

Kira gelir vergisinden indirilecek giderler

Konut veya işyerini kiraya vererek bu taşınmazlardan gelir elde eden vatandaşlar, elde ettikleri gelir nedeni ile kira gelir vergisi mükellefi olmaktadır. Bir önceki yıl elde ettiği geliri bir sonraki yılda..

tasinmazhaber.com Kira gelir vergisinden indirilecek giderler

Konut veya işyerini kiraya vererek bu taşınmazlardan gelir elde eden vatandaşlar, elde ettikleri gelir nedeni ile kira gelir vergisi mükellefi olmaktadır. Bir önceki yıl elde ettiği geliri bir sonraki yılda kira geliri vergisi olarak ödemesi gerekiyor.

2020 yılı içerisinde konut veya işyerini kiraya veren taşınmaz sahibi, 2021 yılında istisna sınırından yüksek gelir elde etmesi durumunda elde ettiği bu gelirden dolayı vergi ödemek zorunda oluyor.

Verginin beyanname sürecinde iki gider yönteminden biri seçilerek bazı indirimler uygulanabiliyor. Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebiliyor.

Kira gelir vergisinden indirilecek giderler

1- Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)
2- Gerçek Gider Yöntemi Götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılıyor.

Götürü Gider Yönteminde Gider İndirimi

Götürü Gider Yöntemini tercih eden vatandaşlar, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın yüzde 15’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamazlar.

Örneğin, işyeri kira geliri ile birlikte hak kira geliri de elde eden mükellefler, verecekleri gelir vergisi beyannamelerinde hak kira geliri yer aldığından dolayı gerçek gider yöntemini seçmek zorundadırlar.

Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler

Bu yönteminin tercih edilmesi durumunda ise , safi iradın bulunması için gayrisafi hasılattan aşağıdaki giderler indirilebilir.

• Kiraya veren tarafından kiraya verilen taşınmaz için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
• Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve taşınmazın önemi ile orantılı olan idare giderleri,
• Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
• Kiraya verilen mal ve haklar dolayısı ile yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,
• Konut olarak kiraya verilen bir adet taşınmazın iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5’i (İktisap bedelinin yüzde 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata
uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.
• Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
• Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar ile kiraya veren tarafından yapılan ve gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik
harcamalar (Bu harcamalar 2018 takvim yılı için 1.000 TL’yi aşıyor ise maliyet olarak dikkate alınabilir.)
• Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,
• Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler
• Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli (indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)
• Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL