Genel

Konteyner ruhsata tabi midir

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5 inci maddesinde Yapının tanımını “Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yer üstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini..

tasinmazhaber.com Konteyner ruhsata tabi midir

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5 inci maddesinde Yapının tanımını “Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yer üstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir.” şeklinde yapmış. Konteyner ruhsata tabi midir sorusunun cevabı ise haberimizin devamında yer alıyor.

Ayrıca yine 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesi (Yani İmar Barışı) gereğince “Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için yapı kayıt belgesi verilebileceği düzenlenmiştir.” denilmektedir.

Yani bir taşınmazın Yapı Kayıt Belgesi alıp alamayacağı o yapının Yapı Ruhsatı alıp alamayacağı ile ilgilidir. Taşınmazın öncelikle yapı ruhsatı alabilmesi de İmar Kanunu’nun 5. maddesinde yapılan tanıma uyması gerekmektedir.

Konteyner ruhsata tabi midir

Kanunda yapı sınıfına giren inşaatlar Yapı Ruhsatı’na tabidir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21. maddesinde yapı olarak tanımlanan inşaatlar ruhsata tabi olduğu belirtilmektedir. Konu ile ilgili “Taşınmaz zemininin tesviye edilmesi, etrafının duvarla çevrilmesi ve tekerlekli yazıhane konulması yapı tabiri içine girmektedir ve ruhsata tabidir. (Danıştay 6. Dairesi, 25.05.1993, E:1992/4210, K:1993/2148). ” kararı bulunmaktadır.

Bu nedenle konteynerler daimi yapı kavramına uymasa da muvakkat, yani geçici, bir nevi taşınabilir yapı sınıfına girmektedir. Bu nedenle konteynerlerin yerleştirilmesi, inşa edilmesi sürecinden önce ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Bu durumda Konteyner ruhsata tabi olmuş oluyor.

Ancak 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. maddesinde ise “Belediye ve mücavir alanlar dışında köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yaptıracağı konut, hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapılar için inşaat ve iskan ruhsatı aranmaz. Ancak yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve muhtarlıktan izin alınması gerekir.” denilmektedir.

Apartman yönetimi feshi nasıl olur?

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL