TOKİ Faizsiz Konut Kredisi kimlere verilir?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), her yıl kanundaki kriterleri taşıyanlar için faizsiz konut kredisi olanağı sunuyor. Kredi miktarı her yıl Devlet İstatistik Enstitüsü’nce Türkiye geneli için ilan edilen yıllık fiyat artış oranınca yükseltiliyor. Kredinin miktarı 2018 yılında 114 bin TL idi.

Aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara (5434, 5510, 2330 sayılı Kanun ilgili maddeleri), ilgili kanunlar kapsamına giren nedenlerle ölenlerin dul ve yetimlerine, harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölenlerin dul kalan eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmiş ise en az aylıkta biri olmak koşuluyla müşterek tüm çocuklarına, çocukları da yok ise öncelikle anaya olmak üzere anne ve babasına bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla TOKİ İdaresince faizsiz olarak kredi verilir.

Bu krediden faydalanabilmek için, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (Emeklilik İşlemleri Genel Müdürlüğü) alınacak hak sahibi olduğuna dair belge ile Ziraat Bankası’na başvurulması gerekiyor.

Kredinin geri ödenmesi, hak sahibinin tazminat dahil, aldığı maaşının 4’te 1 tutarındaki miktarın T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’nca kesilmesi suretiyle yapılır. Kredinin vadesi borcun tamamıyla ödendiği zamandır.

Tasinmazhaber.Com

Bir Cevap Yazın