Emlak Haberleri

TÜGEM Başkanı: Riskli yapıları güçlendirmek mümkün

TÜGEM Başkanı, riskli yapılar için bilgilendirmelerde bulundu. Yurttaşların oturduğu binanın risk durumunu öğrenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilen kurum veya kuruluşlara başvurması gerekiyor. Başvuru için çoğunluk koşulu aranmazken talepte..

tasinmazhaber.com TÜGEM Başkanı: Riskli yapıları güçlendirmek mümkün

TÜGEM Başkanı, riskli yapılar için bilgilendirmelerde bulundu.

Yurttaşların oturduğu binanın risk durumunu öğrenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilen kurum veya kuruluşlara başvurması gerekiyor. Başvuru için çoğunluk koşulu aranmazken talepte bulunacak kişinin kanuni temsilcisi aracılığıyla da başvuru yapılabiliyor.

Riskli yapı tespiti için taşınmaz sahibinin kimlik fotokopisin ve tapusunun ibraz edilmesi gerekiyor.

Riskli yapılar yıkılıyor veya güçlendirilebilir

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, riskli yapıların yıkılması yerine güçlendirilebileceğine yönelik değerlendirmenin de yapılabileceğini kaydetti. Bunun için söz konusu riskli yapının güçlendirilmesinin teknik açıdan mümkün olduğunun tespit ettirilmesi gerekiyor. Ayrıca, güçlendirme çalışmaları için güçlendirme projesinin hazırlatılması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması gerekiyor. Güçlendirme çalışmasının ardından ilgili müdürlüğe riskli yapı sıfatının kaldırılması da lazım.

TÜGEM Başkanı Akdoğan konuyla ilgili olarak  “Ancak bunun için de güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğunun tespit ettirilmesi, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde (4/5 çoğunluk ile) güçlendirme kararı alınması, güçlendirme projesinin hazırlatılması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması gerekir. Ayrıca, yapılacak güçlendirmenin mahiyetine göre ruhsatı veren idare tarafından belirlenecek süre içerisinde güçlendirme işi tamamlandıktan sonra tapu kaydındaki riskli yapı belirtmesinin kaldırılması için ilgili Müdürlüğe başvurulması gerekmekte.” açıklamalarında bulundu.

Riskli yapı tespitine nasıl itiraz ediliyor?

Taşınmaz malikleri, riskli yapı tespitine 15 gün içerisinde itiraz edebiliyor. İtiraz işlemi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine verilecek dilekçeyle gerçekleştiriliyor.

Riskli yapılarda yıkım işlemi nasıl gerçekleştiriliyor?

Riskli yapıların yıkımına ilişkin masraflar, gayrimenkul malikleri tarafından karşılanıyor. Riskli yapılar, Tapu Müdürlüğüne bildirilerek tapu kütüğüne işlenmesi sağlanıyor. Yapı maliklerinin başvurusu üzerine idare tarafından yıkım ruhsatı düzenleniyor.

TÜGEM Başkanı, riskli yapıların yıkılmasının ardındaki işlemler için şu açıklamalarda bulundu:

“Riskli binanın yıktırılmasından sonra arsa hâline gelen taşınmazların malikleri tarafından değerlendirilmesine esas olacak ve yapılacak uygulamalara sahip oldukları hisseleri oranında maliklerin en az 2/3 çoğunluğu ile karar verilecektir. Anlaşmaya katılmayan (2/3 ‘ün dışında kalan) maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, Bakanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek -bu değerden az olmamak üzere- anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir”

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL