Kategoriler
Emlak Haberleri

Yabancıya konut veya iş yeri satışlarında KDV istisnası

Yabancıya konut veya iş yeri satışlarında KDV istisnası uygulaması, Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre işlemiyor. Yenialanya.com yazarlarından Zeki Doğan’ın haberine göre kanunun 13.maddesine 23.02.2017 yılında ek bir madde getirildi. Maddenin uygulanma tarihi ise 01.04.2017 yılına denk geliyor. 2020 yılı itibariyle geçerli olan kanunun yürürlükteki maddesi kapsamında yabancıya konut ve iş yeri satışlarında herhangi bir geçerlilik yok.

Yabancıya konut veya iş yeri satışlarında KDV istisnası

Katma Değer Vergisi Kanunu üzerinde getirilen eklemeler yabancıya satışlarda herhangi bir değişiklik göstermemiştir. KDV istisnası uygulamasından yararlanmanın bazı şartları bulunmaktadır. Bunlar;

Satışa konu olan konut veya iş yeri ile ilgili aranan şartlar,

Konut veya iş yeri satın alanlarda aranan şartlar’ olarak ikiye ayrılır.

Satışa konu olan konut veya iş yeri için aranan şartlar

İlgili kanunun 13.maddesi gereğince yapılan KDV istisnası uygulamasında konut veya iş yeri olarak inşa edilmiş binalar geçerlidir. Bu da konut veya iş yeri dışındaki taşınmazların maddede geçerliliği yok hükmünde sayılabilir.

01.04.2017 tarihinden itibaren uygulanan KDV istisnası konut veya iş yerini inşa eden kişilerin yapacağı ilk teslimlerde uygulanır. Yabancıya konut veya iş yeri satışlarında doğrudan müteahhitten satın alınmış olması gerekmektedir. Ancak emlakçı veya mal sahiplerinden ikinci el olarak alınan konut ve iş yerlerinin herhangi bir istisnası yoktur. Bunun en büyük nedeni olarak, KDV Kanununda yer alan “ilk teslim” uyarısı verilebilir. KDV uygulaması için yalnızca birinci el konut ve iş yerleri geçerli sayılıyor.

Aynı şekilde konut ve iş yerlerinin bina yapı ruhsatlarının bulunması ve satın alım gerçekleştiren kişilerin kullanıma hazır bir vaziyette teslim almış olması gerekmektedir. Tapuda kat irtifakı kurulabilen konut veya iş yerlerinde yine kat irtifakı sağlanmalıdır. Yapı ruhsatlarında yer alan konut, dükkan, ofis, büro, rezidans, apart daire, devre mülk vb. bir şekilde tanımı yapılmış olan konut veya iş yerlerinin, istisna kapsamına girdiği hatırlanmalı.

Konut veya iş yeri satın alanlarda aranan şartlar

KDV Kanunu’nun istisna maddesine göre;

Türkiye’de yerleşim sürdürmeyen yabancı uyruklu gerçek kişiler,

Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtası kullanarak Türkiye’den kazanç elde etmeyen kurumlar,

Çalışma veya oturum iznine sahip olan altı aydan daha fazla yurt dışında oturum sağlayan Türk vatandaşları (resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olan adı geçerli daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolasıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları haricinde), aranan şartlarda yer almaktadır.

Kanunda yer alan maddeye göre KDV istisnasından faydalanmak isteyen Türk vatandaşlarının, istisna kapsamında teslimin yapılacağı tarihten itibaren geçerli sayılan yurt dışında çalışma veya oturum iznine sahip olmaları gerekiyor.

Bu kişilerin çalışma veya oturma iznini, istisna kapsamında teslimin yapılacağı tarihten en az altı ay önce almaları istenmektedir. Ayrıca, çalışma veya oturum izninin alındığı tarih ile istisna kapsamında yer alan teslim tarihi arasında en az altı ay yurt dışında bulunmaları, şartlarını birlikte sağlamaları gerekmektedir. Bu doğrultuda aksi bir uygulama istisnadan yararlanma şansının kaybedilmesine neden olmaktadır.

İstisna uygulaması için fatura şartı

Yukarıda maddeler halinde belirtilmiş olan düzenlemeye uyum sağlayan kişilerin kanundan yarar sağlayabileceğini aktardık. Şimdi de bu kişilerin konut veya iş yeri bedelinden en az yüzde 50’sini satışa ilişkin faturanın düzenlendiği tarihten önce, kalan bedelini ise en az bir yıl içinde ödemeleri gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Bu ödemenin ise döviz olarak, Türkiye’deki satıcı firmaya yapma şartı aranır.

Zeki Doğan, okuyucuların mutlaka “12 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” incelemelerini tavsiye ediyor.

Ekonomi haberlerine göz atmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir